Certifikace a označení produktů

 

OEKO-TEX Standard 100

oeko

Každý výrobek nesoucí označení certifikátu OEKO-TEX Standard 100, je testován mezinárodní asociací nezávislých výzkumných a testovacích institutů. Zjednodušeně řečeno se jedná o certifikaci kvality textilního zboží, které je vyrobeno pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.


Tento certifikát platí pouze jeden rok a musí se pokaždé obnovovat. Po uplynutí jednoho roku dochází k opakované kontrole. Tato kontrola zahrnuje testování na veškeré škodlivé látky a to ve čtyřech kategoriích: zakázané látky, povolené látky, škodlivé chemikálie a zdravotní nezávadnost.

 

WRAP

wrap

WRAP neboli Worldwide Responsible Accredited Production (v češtině Celosvětová odpovědná akreditovaná výroba) certifikuje výrobce, kteří dodržují 12 zásad této nezávislé neziskové korporace, která prosazuje bezpečné, zákonné a etické výrobní procesy.


Mezi těchto 12 zásad patří:
1) shoda se zákony a nařízeními ohledně pracoviště
2) zákaz otrocké práce
3) zákaz dětské práce
4) zákaz obtěžování či zneužívání
5) kompenzace a dávky
6) pracovní doba
7) svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání
8) ochrana zdraví a bezpečnost při práci
9) zákaz diskriminace
10) životní prostředí
11) soulad s celními nařízeními
12) ostraha

 

GOTS (Global Organic Textile Standard)

gots

GOTS je nejpřísnější mezinárodní biotextilní certifikace. Zajišťuje, že látka byla nejen vyrobena z přírodních bio vláken pocházejících z certifikovaného ekologického zemědělství, ale že i samotné zpracování těchto vláken na hotovou látku proběhlo dle striktních standardů.

GOTS má taktéž ve standardech zakotveny rozsáhlé požadavky na etickou stránku výroby.

Do těchto standardů patří následující body:
1) Svoboda zaměstnání
2) Svoboda kolektivního vyjednávání
3) Bezpečnost a čistota pracoviště
4) Zákaz dětské práce
5) Životní minimum
6) Pracovní doba nesmí být přehnaná
7) Ochrana před diskriminací
8) Stálé zaměstnání
9) Zákaz hrubého a nehumánního zacházení

 

BSCI

bsci

BSCI je speciální systém navržený Asociací pro zahraniční obchod, na základě právních norem a norem bezpečnosti práce připravených Mezinárodní organizací práce (ILO). Jeho cílem je zlepšování společenských výkonů dodavatelů a zlepšování pracovních podmínek v továrnách a farmách po celém světě.

Rozsah standardů BSCI se týkají těchto bodů:
1) Soulad s právními předpisy a zákony
2) Pracovní doba musí být zákonná
3) Spravedlivost v odškodnění
4) Prevence dětské práce
5) Prevence nucené páce
6) Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání
7) Prevence všech forem diskriminace
8) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
9) Standardy řízení
10) Politika ochrany životního prostředí